ประเภทบริการ
   
ธนาคาร ที่ให้บริการ
 
รวบรวมคำถามที่คุณอยากรู้ FAQ
ยินดีต้อนรับ
www.Cashwe.com
 
ผลิตภัณฑ์ที่โอกาสอนุมัติสูง
(ดูจากสถิติการอนุมัติที่ผ่านมา)
  บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต กสิกรไทย
บัตรเครดิต กรุงศรีอยุธยา
  สินเชื่อ
สินเชื่อ KTC
สินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัตรกดเงินสด
KTC Cash Revolve
Citibank Ready Credit
line
แลกลิงค์
line
     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 
     
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 มีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2488 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท และภายในปีเดียวกัน ธนาคารได้ก่อตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ ณ มุมถนนราชวงศ์ ในปี 2539 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มายังที่ทำการสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 กันยายน 2520 และธนาคารได้จดทะเบียนการแปรสภาพธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในวันที่ 28 กันยายน 2536 ธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเรียกชำระเป็น 10, 000 ล้านบาท และเป็น 28, 704 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2541 และเดือนสิงหาคม 2546 ตามลำดับ

ต่อมาในปี 2549 ธนาคารได้ GE Money เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยอาศัยจุดแข็งในการทำธุรกิจของทั้งสองฝ่าย ผสานเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ให้ธนาคารก้าวสู่การเป็นธนาคารชั้นแนวหน้าของไทย ด้วยมาตรฐานบริการทางการเงินระดับสากล ซึ่ง GE Capital Asia Pacific Ltd. แจ้งเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญใหม่ของธนาคาร และ GE Capital International Holdings Corporation (GECIH) เข้าถือหุ้นธนาคารครบ 2,000 ล้านหุ้นในเดือนกันยายน 2550
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 57,477 ล้านบาท และเมื่อรวมการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ สิ้นธันวาคม 2550 อีกจำนวน 14.789 ล้านหน่วย ซึ่งธนาคารได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 57,625 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ในด้านเงินฝาก และสินทรัพย์ และเป็นอันดับ 6 ในด้านสินเชื่อ โดย ณ กันยายน 2550 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 663,963 ล้านบาท มีจำนวนพนักงาน 8,417 คน
ธนาคารให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร 569 สาขาทั่วประเทศ (รวม สำนักงานใหญ่)และสาขาต่างประเทศ 3 แห่ง คือ สาขาฮ่องกง สาขาเวียงจันทน์ และสาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะมาใช้บริการของธนาคาร ได้อย่างครบวงจร อาทิ

• บริการรับฝากเงิน
• บริการด้านการค้าต่างประเทศ
• บริการด้านสินเชื่อ
• บริการด้านการโอนเงิน
• การรับชำระค่าสินค้าและบริการ
• บริการธนาคารอิเล็กทรอนิคส์
• บริการด้านปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
• บริการด้านวานิชธนกิจ
• บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์
• บริการเกี่ยวกับการบริหารเงิน

 

สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


1222 ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร.1572, SWIFT: AYUDTHBK, Email : webmaster@krungsri.comข่าวและกิจกรรม


 
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก ตัน คอง คูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) สนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2551 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 ชั้น 2 ถนนสนามเสือป่า
   
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบเงินจัดตั้ง “กองทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อการศึกษา” สมทบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคระห์ฯ
ขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ที่ 3 จากขวา) รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) จาก ตัน คอง คูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ
   
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท จีอี แคปปิตอล ออโต ลีส จำกัด (มหาชน) (GECAL) 100% จาก GECAL และผู้ถือหุ้นอื่นรวมมูลค่า 16.18 พันล้านบาท หรือ 104.5 ล้านหุ้น ซึ่งการตกลงนี้รวมถึงพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของ TSS (ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อสำหรับรถมือสอง)
   
พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อจาก GECAL และ TSS จะช่วยเพิ่มสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของ BAY จากเดิมที่ 20% เป็น 34% ณ สิ้นเดือนมี.ค. สำหรับอัตราการเติบโตทั้งส่วนจากการซื้อกิจการ และการขยายจากภายในกิจการ คาดว่าพอร์ตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 28% ในปีนี้ (ในกรณีที่ไม่มีการเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่ออื่นอีกในปีนี้)
   
หลังจากรวมพอร์ตสินเชื่อของ GECAL และ TSS รวม 9 หมื่นล้านบาท คาดว่าสัดส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ BAY จะลดลงจาก 20% เป็น 17% ยังคงมากพอที่จะดำเนินงานได้ตามปกติตลอด 2 ปีข้างหน้า